BME akadálymentességi felmérése

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontja felkérésre elvégezte az Egyetem 5 épülete akadálymentességi szempontból történő felmérését.

 

Előszó

„A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontja 2015-ben azzal bízta meg az Egyetemes Tervezés Központot, hogy készítsen felmérést az Egyetem öt épületének akadálymentességi állapotáról. Az Egyetemes Tervezés Központ rehabilitációs mérnökei a különböző fogyatékossággal élő személyekből álló tesztcsoport bevonásával elvégezték a munkát. A felmérésen túl célunk volt az akadálymentességet biztosító speciális megoldások helyett olyan javaslatok nyújtása, amely a felsőoktatás minden résztvevője számára előnyös, és olyan új dimenziót nyit meg a fogyatékos emberek számára, amelyben másokkal egyenlő, teljes körű részvételük válhat biztosítottá a felsőoktatás területén.

Annak biztosítása ugyanis, hogy a fogyatékos személyek is egyenlő feltételekkel vehessenek részt a felsőoktatásban, az egész társadalom érdeke. A fogyatékossággal élő személyek részvétele a felsőoktatásban hozzájárul a hallgatók sokféleségéhez, sokszínűségéhez, kreativitásához.”

Földesi Erzsébet elnök

A vizsgálat menete

A megbízás során mind az öt (K-, Könyvtár, E-, R- F-) épület, illetve az épületeket összekötő parkrészek vizsgálatakor azonos metódust követtünk. A felméréseket az akadálymentes megoldásokat nagyító alá vevő kérdéssorok megválaszolásával és mérnöki munkával tesztcsoportunk és rehabilitációs szakmérnökeink együtt végezték. A fizikai problémák feltérképezésén túl figyelmet fordítottunk az infokommunikációs hiányosságok bemutatására is.

A dokumentációkban rögzítettük az akadálymentességi szempontból már megvalósult jó, illetve rossz megoldásokat, az esetlegesen jelentkező hiányosságokat. Javaslatokat adtunk a problémák orvoslására a különféle fogyatékossági szempontok figyelembevételével.

Elkészítettük az egyetemi honlap akadálymentességi vizsgálatát, kiegészítő javaslatokat tettünk annak jobbítására.

Tájékoztató térképen rögzítettük az egyetemi campuson belül az akadálymentes közlekedési lehetőségeket, a vizsgált épületek esetében az akadálymentes bejáratokat.

akadálymentes belépés  külső lift a könyvtár teremhez

külsö nem akadálymentes bejárat a duna felől

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletek a vizsgálatból

  1. részlet: Park vizsgálata c. dokumentumból:

„Információs jelzések:

Mint a K-épület mögötti park esetében, itt is ugyanazok a problémák jelentkeznek: hiányoznak a vezetősávok, jelzések és piktogramok. Az épületek közötti közlekedésről hangostérkép információs- anyag az egyetemi honlapon nem fellelhető.

Az elhelyezett információs térképek csak látók számára informatívak.
Ugyan a főbejárat előtti térről indulóan egészen a K-épületig haladó díszburkolaton segítő célzattal elhelyeztek bizonyos „vezetősávnak” szánt irányokat, de ezek csak dizájnelemként foghatók fel. Ez a többsávos rendszer az épületekig hivatott elvezetni. Az érkező és induló sötétbarna elemek taktilisan ugyan tapinthatóak, de jelentésük nem értelmezhető, elhelyezésük következetlen, mert pusztán a díszkőburkolat széléig vezetnek, nem az épületig, s a régi burkolaton már nem mennek tovább. A sávok gyengénlátóknak zavart keltőek (párhuzamosan futó, nem kellően kontrasztos csíkozás), vakok számára egyáltalán nem érzékelhetőek.”

E épület felülről lefelé nézve

  1. részlet: E-épület vizsgálata c. dokumentumból:

„Tantermi felszereltség javítása:

Vetítési lehetőségek, írótolmácsolás lehetőségeinek biztosítása. Ez jelen épület esetében azt jelenti, hogy a nagyobb tantermekben, előadókban legyen még egy kivetítő, vagy LCD-s fali TV biztosítva- ez utóbbi a modern oktatási kultúrának amúgy is lassan elengedhetetlen kelléke (oktatási filmek bemutatására is használható). Másik feltétel az emberi segítő kiképzése. Ezekkel a segítségekkel az írótolmácsolás a jövőben már biztosítva lenne.

Az írótolmácsolás során a hangzó beszéd írásban kerül rögzítésre az esemény helyszínén. A feliratozó ilyenkor az arra alkalmas számítógép klaviatúráján gépel. Ez segítséget jelent siket és nagyothalló diákoknak, külföldieknek, nyelvgyakorlóknak, de segítséget jelenthet bárkinek olyan környezetben, ahol a hangosítás, vagy a kihangosított szöveg megértése problémát jelent (pl: visszhangos környezet, nem megfelelő hangosító berendezés, túl nagy tér, stb.)

(forrás: http://www.sinoszhangforras.hu/wp/tudaspont/akadalymentesites/irotolmacsolas/)

A tantermi felszereltséget igen praktikusan javasolt közzé tenni az egyetemi honlapon egy lista formájában, így mindenki számára (nem csak a fogyatékossággal élő diákok részére) egyértelműen megmutatkoznak a felhasználási lehetőségek. A listában rögzítendő az oktatási termek/ügyintézési központok/ porták esetében többek között a meglévő indukciós hurkok léte-nem léte, az akadálymentesen kialakított ülések száma/elhelyezkedése, projektor vagy egyéb multimédiás eszközök megléte, látássegítő-kiváltó eszközök lehetősége, internet kapcsolódási lehetőségek stb.

(mintapélda: http://registrar.berkeley.edu/Default.aspx?PageID=bybuilding.html&building=BARKER&room=101&prefix=&suffix=

http://registrar.berkeley.edu/Default.aspx?PageID=bybuilding.html&building=BARROWS&room=50&prefix=&suffix=)”

 

  1. részlet: BME honlapjának akadálymentességi vizsgálata c. dokumentumból

„Főoldal:

Billentyűzettel egyértelműen végig lehet menni az egyes menüpontokon, almenüpontokon és elemeken, ugyanez egérrel is tökéletesen használható. A főoldal a látássérültek számára is tökéletesen használható, a szövegfelolvasó programmal az almenük is lenyílnak és egyértelműek. A hivatkozásokat a szövegfelolvasó szoftver felolvassa. A főoldal más fogyatékossággal élő felhasználó számára is – pl., aki csak billentyűzetet tud használni – előnyös és akadálymentesen használható.”

BME honlapjának felmérése

A felmérés részleteiről érdeklődjön az etikk@etikk.hu e-mail címen.

Fördős-Hody Erzsébet Etikk mb. szakmai vezetője

Közösségi megosztás