Szakmai megbeszélés a katasztrófahelyzetekről a fogyatékossággal élő személyek bevonásával

Az MBE Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 2014. december 3-án délelőtt szakmai megbeszélést tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságával. A megbeszélés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a Magyarországon már megvalósult vagy jelenleg készülő jó gyakorlatokat a vészhelyzetek, menekítés, humanitárius eszközök, segélyezések, katasztrófahelyzetek (árvíz, földrengés, stb.) kezelése témakörében, amelyek kifejezetten a fogyatékossággal élő emberekre irányulnak.

kerekesszékes mentése egy magas épületből csörlő segítségével

A megbeszélésén részt vettek az értelmi, a hallás-, látás- és mozgássérült személyek szervezeteinek képviselői, Keresztesy Árpád, főosztályvezető-helyettes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), valamint Szabó Lajos tűzoltó százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében.

Az esemény aktualitását az adta, hogy az ENSZ december 3-át a fogyatékossággal élő emberek világnapjává nyilvánította 1992-ben, azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának aktuális kérdéseire.

Ebben az évben a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény Titkársága, valamint az ENSZ Gazdasági és Társadalmi ügyekért felelős osztálya számos eseményt tartott az ENSZ New York-i központjában és azon kívül. Ezek között szerepelt egy panel vita arról, hogy a technológiák hogyan segíthetik elő azt, hogy a katasztrófa kockázatok csökkentésére tett lépések minél inkább figyelembe vegyék a fogyatékos személyek igényeit. A rendelkezésre álló nemzetközi adatok ugyanis azt mutatják, hogy a többségi lakossággal összehasonlítva a fogyatékos emberek sokkal kiszolgáltatottabbak veszélyhelyzetekben.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt aláíró és ratifikáló országok, köztük hazánk is, vállalták, hogy vészhelyzetekben, így pl. természeti katasztrófák esetén minden szükséges intézkedést meghoznak a fogyatékossággal élő személyek védelme és biztonsága érdekében.

Földesi Erzsébet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnöke az ülésen javasolta, hogy a fogyatékos emberek igényei is jelenjenek meg a vonatkozó nemzeti szabályozásokban és vészhelyzetek intézkedési terveiben, útmutatóiban; a fogyatékos embereket is vonják be a vészhelyzeti beavatkozási intézkedések meghozatalába, és közös projektek keretében dolgozzanak ki jó gyakorlatokat ezen a területen.

Az MBE és az OKF megbeszélése sikeresen zárult. A jövőbeni együttműködés keretében a BM OKF meghívja az ETIKK képviselőjét az egyik következő, a karitatív szervezetekkel közösen tartandó munkamegbeszélésre, egymás jó gyakorlatainak megismerésére a vészhelyzetek területén.

Az FKI pedig egy, 2015 második felében megtartandó gyakorlata forgatókönyvébe beállítja a fogyatékos személyek kimenekítését-befogadását. A végrehajtásához a szervezetek szerepjátékosokat delegálnak tagjai közül.

Keresztesy Árpád az etikkben  Keresztesy Árpád az ETIKK-ben egyeztet a katasztrófavédelem együttműködéséről

Közösségi megosztás