Januártól újra indulnak képzések a foglalkoztatási rehabilitáció jegyében a Budapesti Műszaki Egyetemen.

A BME  ( Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)  Ergonómia és Pszichológia Tanszékén 2014 januárjától keresztféléves kezdéssel, a felnőtt tanulók igényeihez jól igazodó, levelező tanrendben és online tanulási környezetben indítja újra a Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot.   

 

A képzésen, amelyet 2010-ben indítottak először, számos olyan hallgató volt, akik személyes érintettségük vagy szakmai kihívások miatt (pl. építészek, orvosok, gépészmérnökök, villamosmérnökök) fordultak e téma felé. A  résztvevők közül azonban nagyon hiányolták az egyetem oktatói  a vállalati szféra képviselőit és talán leginkább a HR területen dolgozók megjelenését. Úgy érezték, a legnagyobb probléma a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedésének területén az, hogy a vállalatok nagy része nem tudja, honnan informálódjon arról, hogy milyen munkafolyamatokban milyen képességű személyek tudnának részt venni, illetve milyen humán- és műszaki támogatással tudnának teljes értékű munkatársakká válni.

 

Cél olyan szakemberek képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkahelyeinek szakszerű kialakítása és széles értelemben vett akadálymentesítéséhez kapcsolódó tanácsadás és tervezés területén; a támogató technológiák fejlesztése, tesztelése és minősítése területén; valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő alkalmasságvizsgálati és képességfejlesztő eszközök alkalmazása terén.

 

A képzés során hallgatók számára valós vállalati környezetben szerzett tapasztalatokat igyekszünk biztosítani. Ezért keressük a kapcsolatot olyan vállalatokkal és vállalkozásokkal, ahol foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket a jó gyakorlatok megismerése érdekében; valamint olyanokat is, ahol még nem. Az együttműködés – korábbi tapasztalataink alapján – mind a leendő szaktanácsadók, mind, pedig a szervezetek számára hasznos.

 

A BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékének szervezésében jött létre 2012-ben a BME-n a Foglalkozási Rehabilitációs Kutató Központ, amelynek célja a foglalkozási rehabilitációs célkitűzéseket szolgáló hazai és nemzetközi kutatási projektekben való részvétel, módszertani fejlesztések (pl. megváltozott munkaképességű munkavállalók munkamotivációjának vizsgálata, képességvizsgáló eszközök használatához standardok felépítése). Ebben a központban partner az ETIKK is.

 

A képzéssel és kutatási eredményeinkkel kapcsolatos további információk elérhetők a www.rehab.bme.hu és a www.erg.bme.hu honlapokon.

Közösségi megosztás