A multimodális közlekedésben résztvevők jogairól

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) összefoglalója a fogyatékossággal élő utasok jelenlegi helyzetéről.

A fogyatékos emberek jogaival foglalkozó ENSZ bizottságnak szóló alternatív jelentésében a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ konvenció 20. cikkelyével kapcsolatos javaslataiban az EDF azt jelentette, hogy rendkívül fontos hogy az EU támogató erőfeszítéseket tegyen az irányba, hogy megszülessen egy olyan folyamatos multimodális utazási lánc és jegyrendszer, amely lehetővé teszi a fogyatékos emberek utazását. Egyebek mellett az EDF ismételten felhívta a figyelmet többek között a 2015-ös multimodális terminálokról szóló állásfoglalásában hosszútávú célként a mindenki számára folyamatos független és spontán utazás megvalósítására. Ez persze csak akkor érhető el, ha a közlekedés és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra hozzáférhető minden fogyatékos ember számára ideértve a fogyatékos nőket és a lányokat, valamint azokat, akik több támogatásra szorulnak.

Jelenleg hat különböző, az utasok jogaival foglalkozó szabályozás van hatályban az EU-ban.

1371 / 2007-es EU rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről, 1107/ 2006/EK rendelet a légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól, 261/ 2004 /EK rendelet visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, 181 /2011 EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól,1177/2010 EU rendelet a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól. Ezek a rendeletek rendkívül értékesek és bizonyítottan hatékony eszközök ahhoz,hogy előrelépés történjen a fogyatékos és korlátozott mozgásképességű utasok jogainak vonatkozásában. Egyes szektorokra fókuszáló rendeletek megszületését követően azonban bizonyos szakadékok figyelhetőek meg az alkalmazás és a hatályba léptetés terén.

Az új a multimodális utazásokra vonatkozó specifikus szabályok révén mérséklődnek bizonyos  jelenleg létező szakadékok melyek az utasok, különösképpen a fogyatékos és a korlátozott mozgásképességű utasok problémáihoz vezetnek, amikor a különböző közlekedési eszközökön utaznak.

  • Folyamatos, hozzáférhető, teljesen integrált közlekedési láncra van szükségünk a különböző közlekedési eszközök között:

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az utazásnak a különböző közlekedési módozatok láncolatának kell lennie, ideértve a gyalogos közlekedést, a kerékpározást, az autóvezetést, a buszos, a vasúti, a légi közlekedést, vagy bármely egyéb közlekedési eszköz bármilyen más kombinációját. Ezért nem tekinthetünk az egyes közlekedési eszközökre egymástól elszigetelten. Az EDF célja, hogy legyen egy folyamatos integrált multimodális közlekedési lánc, amely mindenki számára hozzáférhető, beleértve a fogyatékos és a korlátozott mozgás képességű személyeket is. Ez magában foglalja a szállító cégek különböző szerződéseinek integrációját is az egyszeri utazásra szóló jegyek vonatkozásában, amely el kell, hogy vezessen  az utasjogok teljes és átfogó lefedéséhez is, arra az esetre, ha a szállító nem teljesíti teljes körűen az utasokkal szembeni kötelezettségeit. Ugyanakkor fontos, hogy egy új termék fejlesztése esetén az kezdettől fogva hozzáférhető legyen.

A „rail&fly típusú szolgáltatásokra szóló elektronikus jegyek például legyenek hozzáférhetőek weboldalon keresztül, ennek a weboldalnak a foglalási szolgáltatáshoz hasonlóan szintén hozzáférhetőnek kell lennie a fogyatékos emberek számára. Ugyanez érvényes a weboldalakon lévő minden elektronikus jegykezelő vagy fizetőeszközre, valamint a weboldalakon és az applikációkon lévő elektronikus információkra, valamint a végállomásokon és a járműveken megjelenő valós idejű információkra is.

  • Összefogott, hatékony és teljesen hozzáférhető jogorvoslati és panaszkezelési mechanizmusokra van szükségünk.

Jelenleg a nemzeti végrehajtó testületek feladata az utasok panaszainak kezelése amennyiben problémáik adódnak valamely közlekedési módozattal. Minden nemzeti végrehajtó testület egy horizontális jogszabályért és egy közlekedési módozatért felel.  Mindazonáltal a panaszok gyakran különböző közlekedési módozatok kombinációját érintik és nem mindig világos az utazó számára, hogy melyik nemzeti végrehajtási testülethez címezze a panaszt. A felelősség kérdése tisztázatlan, ami miatta az utasok frusztráltak és rezignáltak. Ami még rosszabb nincsen olyan szabvány, amely garantálja a panaszkezelési mechanizmusok hozzáférhetőségét, így sok fogyatékos ember számára nincs lehetőség a hatékony jogorvoslatra, ha esetleg problémák merülnek fel az utazásaik során.

  • A multimodális termékeket használó fogyatékos vagy korlátozott mozgásképességű  utasok számára garantált segítségre van szükségünk

Köszönhetően a meglévő utasok jogaival foglalkozó jogszabályoknak a fogyatékos vagy korlátozott mozgásképességű utasoknak joguk van a segítséghez a csatlakozási pontokon. Bár az EDF szeretné hangsúlyozni, hogy a jelenlegi ideiglenes megoldás,  amely lehetővé teszi a fogyatékos emberek számára a közlekedési szolgáltatások használatát mindaddig, amíg   hosszútávon  nem lesz olyan közlekedési infrastruktúra, amely mindenki számára lehetővé teszi a spontán, független utazást.

Mindazonáltal a jelenleg biztosított segítő szolgáltatás rendkívül fontos és hasznos számos utas számára a meglévő közlekedési szolgáltatások használatához, és ösztönzi az utazást mindenki számára. Jelenleg ezeket a támogató szolgáltatásokat egyébként az adott közlekedési ágazat szervezi és mindegyiket szigorúan külön rendelet szabályozza. Ezt koherensebb segítő szolgáltatás biztosításával kell felváltani.

Vasúti reptéri transzfer esetén a reptéri segítő szolgáltatásoknak és a vasútnak szorosan együtt kellene működnie, hogy láthatatlan szolgáltatást nyújtson és elkerülhető legyen,hogy az utasok szorult helyzetbe kerüljenek a két szolgáltatás igénybevétele között. Ez néhány helyen már bevált a gyakorlatban, de ha az EU által szabályozott lenne, akkor az gördülékenyebb működést biztosítana.

Összegzés

Az EDF hathatósan támogatja egy olyan jogalkotási javaslat közzétételét, mely új szabályokat határoz meg a multimodális közlekedésre, valamint garantálja az utasok jogait a teljes közlekedési lánc vonatkozásában. Ez hasznos lesz az összes utas számára, különös tekintettel a fogyatékos, vagy korlátozott mozgásképességű utasokra.

(forrás: Európai Fogyatékosügyi Fórum)

Közösségi megosztás