Részvétel a meglévő és a tervezett olimpiai helyszínek auditálásában, 2016-ban

Terület:
auditálások, véleményezések

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 2016. év folyamán a B2024 Zrt. felkérésére több sportlétesítmény hozzáférhetőségi egyetemes tervezés szerinti auditját végezte el. A felmérések és elemzések során stadionok, sportközpontok, uszodák, sportpálya, valamint többfunkciós csarnokok is tüzetes vizsgálat alá kerültek.

(Képen: Helyszíni felmérés tapasztalati szakértőkkel és rehabilitációs szakmérnökökkel, Papp László Sportaréna, 2016. Forrás: ETIKK.)

Helyszíni felmérés tapasztalati szakértőkkel és rehabilitációs szakmérnökökkel, Papp László Sportaréna, 2016. Forrás: ETIKK

Az ETIKK az akadálymentesítési szempontok figyelembevételén túl az egyetemes tervezés elveinek való megfelelést is elemezte. Vizsgálta és véleményezte többek között az akadálymentes megközelítési, parkolási lehetőségeket, a közlekedő terek, bejáratok használati módjait, s sportfunkcióknak való megfelelőséget, a vendégek és sportolók eseményekkel kapcsolatos használati lehetőségeit, a teljes körű hozzáférést biztosító segítő technológiák meglétét, stb.

Az auditálási folyamok több hónapig tartottak. A helyszíni bejárásokon az ETIKK felhasználói tesztcsoportjával végezte a feladatokat, minden esetben szakmérnöki irányítással. Rengeteg mérés, fotódokumentáció és utánellenőrzés következett, a munkálatok során számos esetben rögzítettek jó és vállalhatatlan megoldásokat egyaránt. Az észlelt hibák, és az azok orvoslására szolgáló javaslatok az auditokban kerültek rögzítésre. A meglévő helyszínek vizsgálatán túl, különböző tervezési fázisban lévő létesítmények is nagyító alá kerültek, melyhez a megrendelő biztosított felhasználható dokumentációkat. A létesítmények auditálásához kiegészítő közlekedési vizsgálatok készültek a Volánbusz, a BKK és a MÁV akkori szolgáltatásainak elemzésével. Minden esetben az állomások, a megállók kialakításai, illetve a járatok egyetemes tervezés és akadálymentesítés szempontrendszer szerinti használhatósága volt a vezérelv.

(Képen: Auditálási helyszíni felmérés során segédeszköz tesztelése, hozzáférhetőségi szempontból, Tüskecsarnok, 2016. Forrás: ETIKK)

Auditálási helyszíni felmérés során segédeszköz tesztelése, hozzáférhetőségi szempontból, Tüskecsarnok, 2016. Forrás: ETIKK

Az auditok alatt általánosságban leszűrhető probléma volt, hogy a tervezőasztalon megálmodott kiváló megoldások és a megvalósulások nincsenek összhangban. Ez annak a felismerését vetítette elő, hogy az egyetemes tervezés és az akadálymentesítés helyes megvalósulása még mindig ellentmondásos, és sokszor hiányos. Az okok kutatására az ETIKK 2017. év során két workshopot is indított szakmai, illetve szélesebb körben, hivatali szervek bevonása mellett.

A projekt 2017. február 27-én Egyetemes Tervezés Nap címmel szervezett nagyszabású rendezvénnyel zárult. Az esemény keretében lezajlott konferencia és a hozzá kapcsolódó kiállításra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, K-épületében, a Díszteremben került sor. A rendezvényről készült kiadvány elérhető innen:

http://www.etikk.hu/kiadvanyok/egyetemes-tervezes-nap-kiadvany/

Közösségi megosztás