Épített környezet vizsgálatai-felmérések

Terület:
épített környezet vizsgálatai

Közintézmények, közösségi szolgáltatások akadálymentességi és egyetemes tervezés szempontú felmérései 2015-től folyamatosan:

BME 5 épületének felmérése-2015.
Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontja felkérésre elvégezte az Egyetem 5 épületének akadálymentességi szempontból történő felmérését.

A felmérés az Egyetem öt épületének akadálymentességi állapotát rögzítette. Az Egyetemes Tervezés Központ rehabilitációs mérnökei a különböző fogyatékossággal élő személyekből álló tesztcsoport bevonásával végezték el a munkát. A felmérésen túl cél volt az akadálymentességet biztosító speciális megoldások helyett olyan javaslatok megtétele, amely a felsőoktatás minden résztvevője számára előnyös, és olyan új dimenziót nyit meg a fogyatékossággal élő emberek számára, amelyben másokkal egyenlő, teljes körű részvételük válhat biztosítottá a felsőoktatás területén. Annak biztosítása ugyanis, hogy ők is egyenlő feltételekkel vehessenek részt a felsőoktatásban, az egész társadalom érdeke. A fogyatékossággal élő személyek részvétele a felsőoktatásban hozzájárul a hallgatók sokféleségéhez, sokszínűségéhez, kreativitásához.

A felmérés menete: a megbízás mind az öt (K-, Könyvtár, E-, R- F-) épület esetében azonos metódust követett, illetve az épületeket összekötő parkrészek vizsgálata is ez alapján történt. A felméréseket az akadálymentes megoldásokat nagyító alá vevő kérdéssorok megválaszolásával és mérnöki munkával az ETIKK tesztcsoportja és rehabilitációs szakmérnökei együtt végezték. A fizikai problémák feltérképezésén túl figyelmet fordítottak az infokommunikációs hiányosságok bemutatására is.

(Képen: Kilátás a BME E-épületéből, látható az épületek körüli területek kapcsolata, díszítő-irányító sávok, 2015. Forrás: ETIKK)

Kilátás a BME E-épületéből, látható az épületek körüli területek kapcsolata, díszítő-irányító sávok, 2015. Forrás: ETIKK

A dokumentációkban rögzítésre kerültek az akadálymentességi szempontból már megvalósult jó, illetve rossz megoldások, az esetlegesen jelentkező hiányosságok; illetve a megoldási javaslatok.

Az ETIKK elvégezte az egyetemi honlap akadálymentességi vizsgálatát, javaslatokat tett annak javítására.

Tájékoztató térkép készült az egyetemi campuson belüli az akadálymentes közlekedési lehetőségekről, a vizsgált épületek esetében az akadálymentes bejáratokról, parkolókról.

(Képen: Az egyetemi campus akadálymentes kapcsolatainak térképe, 2015. forrás: ETIKK)

Az egyetemi campus akadálymentes kapcsolatainak térképe, 2015. forrás: ETIKK

A Projekt utóélete- BME R-épületének felmérése 2019
Az Egyetemes Tervezés Központ a BME Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság felkérésére akadálymentességi és egyetemes tervezés szempontú felmérést végzett augusztus utolsó napjaiban. A munkában az ETIKK rehabilitációs szakmérnöke és tapasztalati szakértői vettek részt.

A bejárás során vizsgálat alá került a létesítmény minden szintje, az ott működői szervezeti egységek szolgáltatásai, valamint a kapcsolódó szomszédos építmények és terepviszonyok akadálymentessége. A felmérésről fotódokumentáció is készül. Az elkövetkezendőben várható a projekt további fejlődése.

(Képen: A BME R-épületének újabb akadálymentesítési felmérése, 2019. Tapasztalati szakértői munka terepen.)

A BME R-épületének újabb akadálymentesítési felmérése, 2019. Tapasztalati szakértői munka terepen.

Közösségi megosztás